De risicoscan biedt inzicht.

Risicomanagement en advies

Risico’s zijn inherent aan het ondernemerschap. Elk bedrijf heeft ermee te maken. Natuurlijk wilt u het bedrijfsrisico zoveel mogelijk beperken. Dit kan door het afsluiten van een goede verzekering. De vraag is alleen: welk risico loopt uw bedrijf en welk deel daarvan wilt u verzekeren, zonder onnodig veel premie te betalen? De risicoscan van Perrée & Partners biedt inzicht.

Tijdens een bezoek aan uw bedrijf brengen we alle mogelijke risico’s in kaart. Vervolgens zoeken we uit of uw huidige verzekering aansluit bij dit risicoprofiel. Hierbij analyseren we behalve de polisvoorwaarden en clausules ook het contractbeheer en de mogelijke preventiemaatregelen. Risico’s kunnen vaak aanzienlijk verkleind worden door het nemen van relatief eenvoudige maatregelen. En dat heeft dan weer een gunstig effect op uw premie.

Perrée & Partners is een onafhankelijk intermediair dat intensief samenwerkt met verschillende verzekeraars. Hierdoor bent u altijd verzekerd van de beste dekking. En we helpen u niet alleen met het optimaliseren of oversluiten van uw verzekeringen, ook daarna blijven we u van dienst. Niets is immers zo veranderlijk als een onderneming. Daarom houden we de lijntjes kort en checken we regelmatig of uw verzekeringen nog up-to-date zijn. Waar nodig passen we uw polis aan, uiteraard in samenspraak met u.

Uiteraard hopen we dat de risico’s beperkt blijven, maar mocht u onverhoopt uw verzekering moeten aanspreken, dan staan we u gedurende het gehele schadeproces bij. We beoordelen de schade en dienen deze in bij uw verzekeraar. We blijven het schadedossier actief begeleiden en zorgen ervoor dat de afwikkeling snel en correct gebeurt. Indien nodig schakelen wij ook een contra-expert voor u in. Perrée & Partners begeleidt u van A tot Z.

  • Loodsboot 8 - 3991 CJ - Houten
  • T: 030 - 638 09 79
  • KiFid: 300.001455
  • AFM: 12003883
  • KvK: 20114543